Art

HONGYIJIN_spring 2013_life drawing_MG_1128

 HONGYIJIN_spring 2013_life drawing_MG_1115

 HONGYIJIN_spring 2013_life drawing_MG_1119

 HONGYIJIN_spring2013_MG_1106

 HONGYIJIN_spring 2013_life drawing_MG_1149

 HONGYIJIN_spring 2013_life drawing_MG_1146

 HONGYIJIN_spring 2013_life drawing_MG_1143